Back to homepage

Pengurusan Surat Keterangan Berkelakuan Baik

Persyaratan Pengurusan

Surat Keterangan Berkelakuan Baik

  1. Fotocopy KTP
  2. Fotocopy KK
  3. Fotocopy Akta Kelahiran
  4. Rekomendasi Asli surat berkelakuan baik dari Wali Nagari
  • Prosedur Pelaksanaan
  1. Petugas Paten Menerima dan Memeriksa Berkas Pemohon
  2. Berkas pemohon diteruskan ke Kasi Paten untuk ditindaklanjuti dan ditandatangani oleh Camat/Sekcam/Kasi Paten
  3. Dari Kasi Paten Berkas dikembalikan kepada petugas paten untuk diserahkan kembali kepada pemohon